Pályázati felhívás kiírása a dunautcai óvoda élére

Kovács Koppány 2014-01-21
Pályázati felhívás kiírása a dunautcai óvoda élére

Somorja város honlapja alapján a város pályázatot írt ki a dunautcai óvoda igazgatói posztjának betöltésére. A városban nagy népszerűségnek örvendő óvodát hosszú évtizedekig Valacsay Franciska (a Kis Csali vezetője) vezette. 2013. szeptemberétől Horváth Erika lett a megbizott igazgató, akit a város kinevezett fél évre és a törvény értelmében meghirdette a pályázatot.

Pályázati feltételek:
a)  szakmai képzettség
•    megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség az SZK NT a pedagógiai és szakvégzettségű alaklmazottakról szóló 2009. évi 317-es törvény a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi minisztériuma 2009. évi 437.  számú  rendelete  értelmében
•    minimum 5 év pedagógiai gyakorlat a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 596/2003-as sz. törvényének 3. paragrafusa alapján
b)  erkölcsi feddhetetlenség a SZK Nemzeti Tanácsa a 2003. évi 552-as sz. törvényének 3. paragrafusa szerint
c)  szükséges iratok:
•    írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra
•    a végzettséget igazoló okirat hitelesített fénymásolata
•    erkölcsi bizonyítvány leirata – výpis (három hónapnál nem korábbi)
•    szakmai önéletrajz
•    okirat a pedagógiai gyakorlatról
•    munkaalkalmasságot igazoló orvosi vélemény
•    az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó írásos elképzelés
•    a pályázaton résztvevő beleegyezése személyi adatainak a felhasználására a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a személyi adatok védelméről szóló 428/2002-es sz. törvénye 7. paragrafusának 1. és 2. bekezdése szerint
d)  egyéb kritériumok és elvárások:
•    számítástechnikai imeretek
•    vezetői képesség
•    a magyar nyelv megfelelő szintű ismerete

A munkába lépés időpontja 2014. március 1.

A pályázati anyagokat  2014. február 17 – ig az alábbi címre kell eljuttatni:
Mestský úrad – Városi Hivatal, Hlavná 37, 931 01     Šamorín

A borítékra írják rá:  „Výberové konanie – MŠ-Óvoda, Dunajská – neotvárať“

Hozzászólások

hozzászólás