Résely Mihály Csalóköz ismertetése II. rész

Mathédesz Lajos 2017-01-08
Résely Mihály Csalóköz ismertetése II. rész

Résely Mihály az 1857-ben megjelent Csalóköz ismertetése, némely régi magyar irattal címet viselő írásában Komáromról a következőket jegyezte le:

Csalóköznek fővárosa Komárom. Kumi magyarok Árpád alatt építettek várát, kiktől nevét is nyerte. (Mint Béla névtelen jegyzője megírá). Ám Komárom városát és várát jobban ismerik, semhogy róla itt hosszabban kellene szólni, azért inkább a kevésbé ismert részeket irjuk le.“

Városunkról pedig a következőképpen írt:

Második főhelye Csalóköznek Somorja (Sancta Maria) emelt száraz helyen a Dunától ½, Posonytól három órányira fekvő város. Népessége kisebb, mint 1782-ben volt, mely időben Korabinszky János (1740-1811, tanár, térképész, könyvkereskedő – a szerkesztő megjegyzése) lakosai, számát 2680 lélekre teszi; jelenleg (1857-ben – a szerkestő megjegyzése) 2300 lelket számlál. – Kiváltságait 3-dik András királytól nyerte, ki 1298-ban Marcza magyar predium birtokába helyzi; vannak okmányai Robert Károlytól, Nagy Lajostól; Erzsébettől ajándékban kapta Barlabás földet. 1394-ben Zsigmond királytól, királyi várossá emelteték, tőle Predium Pomlét ajándékban nyervén. Ezen király hajdani lakhelyét, hol vadászati kirándulásai után tartózkodott, – minden gyermek megtudja mutatni. 1-ső Mátyás, 2-ik Ulászló, 2-ik Miksa kiváltságaikat megerősítették. Bocskay embereitől e város sokat szenvedett.“

Hozzászólások

hozzászólás