Csallóköz Kultúrájáért díjátadó: a somorjai Csemadok és a Csali is győzött

Méry János 2017-01-16
Csallóköz Kultúrájáért díjátadó: a somorjai Csemadok és a Csali is győzött

Szombaton Padányban adták át a Csallóköz Kultúrájáért” közművelődési díjakat, melyet három személy, egy alapszervezet és egy alapszervezet mellett működő csoport kap.

5 Sátor Zoltán a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának elnöke

Sátor Zoltán a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának elnöke

A gála Kölcsey Ferenc Himnuszával kezdődött, melyet Sátor Veronika szavalt el. Ezután Lázok Attila, a dunaszerdahelyi területi választmány titkára üdvözölte az egybegyűlteket, bemutatta vendégeket, majd felkonferálta Sátor Zoltánt, a területi választmány (a továbbiakban TV) elnökét, aki beszédében a nemzeti ima erejével kérte politikusainkat az összefogásra, hiszen a magyar kultúra nem kap elegendő támogatást felvidéken, példaként hozta fel, hogy a CSEMADOK nem kap állandó állami támogatást, s hogy a titkárokat a magyar állam fizeti. A TV elnöke végül gratulált a Csali Gyermek Néptáncegyüttesnek is.

Ezután Padány község polgármestere, Szabó Zoltán üdvözölt mindenkit, aki magyarul mondja azt a szót, hogy anyám. Azért kezdte így a beszédét, mivel sajnos egyre kevesebben teszik ezt és sokan azt a tévutat választják, hogy szlovák iskolába adják a gyerekeiket. A polgármester felajánlotta, hogy jövőre itt rendezzék meg a díjátadást, s felhívta a figyelmet, hogy tenni kell azért, hogy a felvidéki magyarság is gyarapodjon.

Nagy László főtanácsos Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége nevében köszöntötte az egybegyűlteket, s elmondta, hogy a himnusz összeforrt a magyarság történelmével, és feltétel nélkül összeköt minket.  A magyar kultúra napja pedig arról szól, ami közös. Erkel Ferenc visszaemlékezését idézte, mikor a Himnusz melódiáját komponálta:

6 Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke

„(…) amikor valami szent zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson először eszedbe. És ott a szoba csöndességében megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. (…) A kezemet a zongorára teszem és hang hang után olvad (egybe). Egy óra sem telik el, megvan a himnusz”.

Bárdos Gyula rövid, ámde velős beszédében elmondta, hogy az Európai Polgári díjat eddig sohasem kapta egy adott ország területén élő kisebbség szervezete.  A Csemadok elnöke hozzátette, hogy közösségünk nem áll a legjobban, mert sok olyan dolog van, mely a közösségi érdeket a háttérbe szorítja. De hozzátette, hogy szeretné, ha a CSEMADOK lenne az összetartó erő.

Ezután a díjazottak és méltatásuk következett. A három Csallóköz Kultúrájáért Közművelődési díjból az elsőt a nagyszarvai Csepi Zsuzsa kapta, akit a somorjai Botló Judit méltatott. A Csemadok Dunaszerdahelyi TV elnökségének tagja elmondta, hogy sokat tanult a nagyszarvai magyar kultúra mindenesétől, s elmondta, hogy együtt tanított vele a nagyszarvai iskolában.
„Égni kell annak, aki gyújtani akar,” – vallja Csepi Zsuzsa, akinek neve szinte egybeforrt a bábozással, de a szarvai kultúra mellett Felbáron is tevékenykedett, megalapította az Aranykert bábszínházat Dunaszerdahelyen, Lakszakállason több kulturális fórumot is tartottak a csallóközi falvak kultúrájának fejlesztése érdekében.

Csepi Zsuzsa néni meghatódva köszönte meg a kitüntetést mindenkinek, de főleg férjének, aki mindig támogatta és mellette állt.

7 Csepi Zsuzsa nénit Botló Jutka konferálta fel

Csepi Zsuzsa nénit Botló Jutka konferálta fel

A következő díjazott a dunaszerdahelyi Csóka Klára volt, aki sajnos betegsége miatt nem tudott részt enni a díjátadáson. Őt Nagy Tibor, a dunaszerdahelyi alapszervezet elnöke méltatta, aki elmondta, hogy Csóka Klára példaképe az édesanyja volt, aki szintén bekapcsolódott a Csemadok munkájába, akinek hatására nemsokára ő is vezetőségi tag lett, majd 1977-ben a Dunaszerdahelyi Csemadok elnöke lett. A Csemadok alatt működött a Jarábik Imre által vezetett énekkar, egy színjátszócsoport, a Fókusz gyermekszínpad és még sorolhatnánk.

8 Csóka Klára betegség miatt nem tudott részt venni a díjátadón, ezért a díjat Gúgh Béla vette át helyette. A képen Földváry Terézia és Sátor Zoltán adja át a díjat éppen

Csóka Klára betegség miatt nem tudott részt venni a díjátadón, ezért a díjat Gúgh Béla vette át helyette. A képen Földváry Terézia és Sátor Zoltán adja át a díjat éppen

Csóka Klára szerint 2004-ben nyugdíjba vonult, de nem sokkal utána újra elnökségi tag lett és 2011-től 2016-ig újra a Csemadok elnöke lett.

A díjazottat felkonferáló fiatal elnök köszönetet mondott mindenért Csiba Klárának és jó egészséget

A sorban a harmadik díjazott a Varga László volt, Nagymegyerről, akit a helyi Csemadok elnöke, Bittera Zsuzsa mutatott be. A díjazott 1948. június 12-án szültetett Tósnyárasdon, 1970-ben, 22 évesen lett helyi. Később Nagymegyerre került, ahol bekapcsolódott a város kulturális életébe. 1977-2013 között volt a több mint 600 tagú megyeri Csemadok elnöke. De dolgozott a Szövetség járási és országos szerveiben.  Végül 1986-1990 között a Csemadok Dunaszerdahelyi TV titkáraként is dolgozott.

Az 1980-ban megalakult nagymegyeri tájház egyik alapítója volt, melynek jelenleg a gondnoka. A kilencvenes évektől a város krónikaírója, a kulturális és iskolaügyi bizottság tagja, és a műemlékvédelmi bizottság elnöke.

10 Varga Lászlót a nagymegyeri Csemadok elnöke, Bittera Zsuzsa méltattaSzintén a kilencvenes évektől foglalkozik helytörténeti kutatással. Az elmúlt közel két évtizedben 22 kiadványt szerkesztett, köztük szülőfalujáról Tósnyárasdról, illetve Nagymegyerről készült monográfiákat. Ezért a tevékenységért 2012-ben a szlovákiai magyar helytörténészek szövetsége, a Pro Patria díjjal, 2014-ben Nagymegyer város polgármestere „Polgármesteri díjjal” értékelte munkáját.

2016-ban a dunaszerdahelyi járás legjobb alapszervezete a somorjai lett. A győztesek méltatásában Sátor Veronika elmondta, hogy a somorjai szervezet évek óta óriási munkát végez, sikeresen bevezette a Csemadok kártyát, mely lényege, hogy a kártyatulajdonos a kártya kiváltásával az 5 éves Csemadok tagsági díj befizetésével támogatná a somorjai magyar kultúrát, a magyar tánccsoportok, az énekkar munkáját, mindemellett olcsóbban vásárolhatnak a Csemadok Hűségkártya Elfogadó -helyeken, Somorján. Több éve nagy sikerrel rendezik meg a Csemadok kalandtábort, melyeken a gyerekek a város és a környék történelmi nevezetességeit ismerhetik meg. 12 Nagy Péter, aki a győztek, somorjai alapszervezet alelnöke és Sátor Veronika, aki a győztes alapszervezetet méltattaCsoportjaik a Híd Vegyes Kar valamint a több mint 160 kisgyerekkel működő Csali Gyermek Néptáncegyüttes, Csali Zenekar és Csalló Felnőtt Néptáncegyüttes. A Csemadok somorjai alapszervezete természetesen rendszeresen megrendezi a március 15-i, április 12-i, június 4-i, augusztus 20-i, október 6-i megemlékezéseket, az augusztusi Szent István Napokat és még sorolhatnánk.  A Díjat, mint ahogy az előző esetekben is, Földváry Terézia és Sátor Zoltán adták át a somorjai alapszervezet elnökének, Nagy Péternek.

Az alapszervezet bemutatása után a Rómeó Vérzik frontembere, Somorja város képviselője és a Csemadok somorjai alapszervezetének alelnöke, Kovács Koppány énekelt el pár dalt, köztük Dobó István esküjét, ismét Nagy Péter lépett színpadra, hogy méltassa gála utolsó díjazottját, a Csali Gyermek Néptáncegyüttest, akik még a Fölszállott a pávában nyújtott fantasztikus szereplésük előtt kapták meg ezt a címet.

14 A Csali nevében Madocsai Imre, Valacsay Franciska, Lukács Bence Márk és Végh Bianca vette át a díjatNagy Péter elmondta, hogy a Csali 1978 szeptemberében alakult meg a Csemadok somorjai helyi szervezete mellett. Megalakulása óta résztvevője a legkülönfélébb versenyeknek, fesztiváloknak, ahonnan mindig komoly elismerést jelentő díjakkal tér haza.

Az együttes jelenleg négy korcsoporttal működik és munkájában összesen 160 gyermek vesz részt. Az óvodások a Pici Csalit, az alsó tagozatos kisiskolások a Kis Csali Gyermek Néptáncegyüttest látogatják, melyet 1981 óta vezet kitartó lendülettel Valacsay Franciska óvónő, munkáját Dóczé Mónika segíti.

A középső csoportban a 9-11 évesek, a Nagy Csali tevékenységében pedig a 12-15 évesek vesznek részt, vezetőjük Nagy Myrtil és Madocsai Imre.

Az öttagú Csali Zenekar, mely Hideghéthy Jenő vezetésével működik, szintén szerves része a nagy múltú együttesnek. Tagjai a Művészeti Alapiskolában tanuló fiatal zenei tehetségek.

18 A győztes somorjai alapszervezetA Kis és Nagy Csali is az ország néptáncegyütteseinek a legjobbjai közé tartozik. A 2011-es és a legutóbbi, 2013-as Eszterlánc – Szlovákiai Magyar Gyermek Néptáncegyüttesek Országos Fesztiválján arany minősítést nyertek. A Csali két nagyszerű táncosa, Végh Bianka és Lukács Bence Márk kategóriájukban megnyerték az országos, Šaffova ostroha“ elnevezésű szólótáncversenyt.

A méltatás után a Csali Gyermek Néptáncegyüttes hat tagja és a Csali zenekar lépett föl, előttük pedig a Tündérrózsa énekegyüttes, azaz Végh Lili és Tám Dóra énekelt, akiket Méry Beáta készített fel.

A műsor után Lázok Attila megköszönte a türelmet, még egyszer gratulált a díjazottaknak, a somorjai alapszervezet és a csoportok tagjai összeálltak egy fotó erejéig, a díjátadó gála pedig ezután korai vacsorával zárult.

Hozzászólások

hozzászólás