Napi evangélium – január 19. – Csütörtök

Méry János 2017-01-19
Napi evangélium – január 19. – Csütörtök

Abban   az   időben   tanítványaival    együtt   Jézus   visszavonult    a Genezáreti-tóhoz.  Nagy  tömeg   követte  Galileából.   Sőt Júdeából   és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és  Szidon környékéről is  nagy  sokaság  csatlakozott hozzá,  mert  hallották,  hogy milyen csodálatos  dolgokat visz  végbe. Jézus  meghagyta  tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben  egy bárkát a  tömeg tolongása miatt.  Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az  Isten Fia!” Ő azonban szigorúan meghagyta  nekik, hogy ne híreszteljék,  kicsoda ő.

Mk 3,7-12

 

Elmélkedés: 

Márk evangélista  lelkesen  számol be  arról,  hogy Jézus  csodáinak  híre milyen gyorsan  elterjed és  ennek  hatására egyre  többen keresik  őt.  A leírásban a „nagy tömeg”, majd a „nagy sokaság” kifejezés szerepel,  amely feltehetően több ezres létszámot jelent. A felsorolt, főként zsidók  lakta országrészek, illetve a pogányok által  lakott területek említése e  jogos vélekedést szintén alátámasztja. A „nagy sokasággal” kapcsolatban  azonban két gond  is adódik. Az  emberek nem Jézus  tanítása,  hanem  csodái miatt  jönnek.  Elsősorban  rendkívüli tettei,  amelyeket  a   betegeken  visz  végbe,   kelti  fel  az   emberek érdeklődését személye  iránt,  illetve  a  betegekben  reményt  ébreszt  a gyógyulásra. Az Úr viszont szívesebben tanítana, hirdetné Isten országának örömhírét. És itt következik a másik  gond, éppen a jelenlévők nagy  száma teszi szinte lehetetlenné, hogy tanítsa  őket. A nép lelkesedése  érthető, mindenki Jézus  közelébe szeretne  kerülni  legalább egy  pillanatra,  egy érintés  erejéig.  Ő  természetesen  nem  menekül  el,  nem  küldi  el  az embereket,  hanem  meggyógyítja  a  betegségben  szenvedőket  és  kiűzi  a megszállottakból  a   tisztátalan,  gonosz   lelkeket.  Isteni   erejének, hatalmának titkát a gonosz lelkek már megérzik, a nép számára viszont csak fokozatosan tárul fel személye és származása.

© Horváth István Sándor

 

Imádság:

Jézus Krisztus , hiszem, hogy  igaz Isten és igaz  ember vagy. Te vagy  az isteni út, mely végtelen biztonsággal  hidalja át azt a szakadékot,  amely elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim  ellenére el tud  vezetni  oda, ahol  te  magad vagy:  az  Atya keblére.  Add,  hogy hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled.

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:

http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170119.mp3

Hozzászólások

hozzászólás