Napi evangélium – január 20. – Péntek

Méry János 2017-01-20
Napi evangélium – január 20. – Péntek

Abban az  időben  Jézus  fölment  egy hegyre,  és  magához  hívta,  akiket kiválasztott. És ők  csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt  választott ki,  hogy vele tartsanak, és hirdessék  az igét. Hatalmat is  adott nekik a  betegek gyógyítására és az  ördögűzésre. A következő  tizenkettőt választotta  ki:

Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét –  akiket Boanergesznek,  vagyis „mennydörgés  fiainak”  hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát,  Tádét, a  kánaáni Simont  és a  karióti Júdást,  aki  később elárulta őt.

  Mk 3,13-19

 

Elmélkedés:

A tizenkét apostol  kiválasztását az  előzi meg, hogy  Jézus „fölment  egy hegyre.” E jellegzetes cselekedete többször előfordul az  evangéliumokban. Egy kiemelkedő magaslaton hangzik el például hegyi beszéde, színeváltozása is egy  hegyen  történik, szenvedése  is  egy hegyen,  az  Olajfák  hegyén kezdődik, ahová  imádkozni  ment  az  utolsó  vacsorát  követően  és  ahol elfogják őt, illetve megváltó kereszthalála  is egy hegyhez, a  Golgotához köthető. Jelen esetben  nem imádkozni  akar a  hegyen és  nem is  a népet  szeretné    tanítani, hanem a tanítványoknak egy szélesebb köréből akarja kiválasztani azt a tizenkettőt, akik majd folytatni fogják küldetését. A kiválasztottak közül négy személy  neve már ismert  számunkra, Péteré, Andrásé,  valamint Jakabé és  Jánosé, ők  az elsőként  meghívott tanítványok.  A többi  nyolc személy neve ezidáig ismeretlen és ezt követően is csak keveset tudunk meg róluk. A kiválasztás okát Márk evangélista így foglalja össze: „hogy vele, azaz Jézussal tartsanak, és hirdessék az igét”, továbbá „hatalmat ad nekik   betegek   gyógyítására   és   az   ördögűzésre.”   A   kiválasztásnál    a közösségteremtés mozzanatára is érdemes felfigyelnünk, hiszen e  személyek lesznek a krisztusi közösség oszlopai.  A most kiválasztottak az  apostol, azaz  a  küldött  nevet  kapják,   amely  név  a  Krisztustól  kapott   új feladatukra, hivatásukra, küldetésükre utal.

Az Úr engem is arra hív, hogy követője, tanítványa és küldötte legyek.

© Horváth István Sándor

 

Imádság:

Istenünk! Fiad, Jézus Krisztus vállalta  a kereszt súlyát. Odaadta  értünk az életét. Taníts meg minket, Istenünk, hogy mindennapjainkban készségesen vállaljuk az áldozatot. Nem beletörődést, hanem tudatos vállalást  kívánsz tőlünk. Add,  hogy  életünket  Krisztus szerint  alakíthassuk.  Add,  hogy életünket értelmesen  tudjuk leélni.  Add, hogy  feladatainkat  készséggel   vállalhassuk.

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:

http://igenaptar.katolikus.hu/

 

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170120.mp3

 

Hozzászólások

hozzászólás