Napi evangélium – január 21. – Szombat

Méry János 2017-01-21
Napi evangélium – január 21. – Szombat

Jézus  az  apostolok  kiválasztása  után  tanítványaival  együtt  hazatért (Kafarnaumba, Péter  házába).  Ott  azonnal  nagy  tömeg  verődött  össze, úgyhogy még  evésre  sem volt  idejük.  Amikor rokonai  ezt  meghallották, elindultak, hogy  erőnek erejével  magukkal vigyék,  mert az  volt róla  a szóbeszéd, hogy eszét vesztette.

Mk 3,20-21

 

Elmélkedés:

Jézus csodás gyógyításainak sorozatát  és a tizenkettő kiválasztását  két, meglehetősen  furcsa  epizód  zárja  le  Márk  írásában.  A  Jézus   körül történtekről családtagjai  és rokonsága  is  értesül, ezért  érte  jönnek. Érkezésükről a  mai evangéliumban,  Jézussal való  találkozásukról a  jövő keddi evangéliumban  olvashatunk, amely  jelenetek közé  az ördöggel  való szövetkezés vádját megfogalmazó, Jeruzsálemből érkező írástudók  fellépése ékelődik be  (hétfői evangélium).  A  Jézussal szemben  fellépő  írástudók viselkedése még csak  érthető, de  az már  kevésbé, hogy  az Úr  rokonsága miért hiszi el  azt a nyilvánvalóan  rosszindulatból fakadó  híresztelést,  miszerint Jézus „eszét vesztette”, azaz megőrült. A zsidó szokások szerint ilyenkor az illetőről családjának kell gondoskodnia, a rokonok tehát azzal a szándékkal jönnek,  hogy hazavigyék őt.  A rokonság részéről  semmiféle, Jézus irányába megmutatkozó  rosszindulatról nincs szó,  őket inkább az  a jóindulat vezeti, hogy  a nagy nyilvánosság  elől minél hamarabb  elvigyék Jézust, ha valóban igazak a róla hallottak. Ilyen szándékú fellépésük azt igazolja, hogy Jézus rendkívüli cselekedetei    megosztják az embereket, azaz nem mindenki fogadja el ezeket jószándékkal, hanem megjelennek a  kételkedők, a hitetlenkedők  is, azaz a  szembenállás képviselői. Ők,  mivel nem  találtak természetes  magyarázatot arra, hogy milyen hatalom birtokában cselekszik Jézus és nem ébredt fel bennük a hit, inkább kitalálnak egy magyarázatot:  aki ilyeneket tesz, az  nyilvánvalóan megőrült. Én mit gondolok Jézus személyéről?

© Horváth István Sándor

 

Imádság:

Urunk, Jézus! Te azért hívtad meg egykor tanítványaidat, hogy a te  tanúid legyenek.  Tanúskodjanak  arról,  amit   tanítottál  és  cselekedtél.   Ők megismerték a  te  életedet,  veled éltek,  s  látták  találkozásaidat  az emberekkel.  Te  arra   hívsz  bennünket,  hogy   megismerjünk  téged   és tanításodat, és  legyünk  tanúid  a  világban.  Tőled  kapott  küldetésünk mindenkihez szól, örömhíredből senki nem lehet kizárva, irgalmad  mindenki felé kiárad. Taníts  minket arra, hogy  engedelmes szolgáid legyünk,  akik művedet  alázattal  folytatjuk   annak  érdekében,   hogy  Isten   országa szüntelenül növekedjen.

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:

http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170121.mp3

Hozzászólások

hozzászólás