Napi evangélium – január 25. szerda

Méry János 2017-01-25
Napi evangélium – január 25. szerda

Abban az  időben Jézus  megjelent a  Tizenegynek, és  így szólt  hozzájuk:

Menjetek el  az  egész  világra, és  hirdessétek  az  evangéliumot  minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek  a jelek fogják  kísérni: A nevemben  ördögöket űznek ki,  új nyelveken  beszélnek,  kígyókat vehetnek  a kezükbe,  és  ha valami mérget isznak, nem  árt nekik. Ráteszik a  kezüket a betegekre,  és azok meggyógyulnak.

Mk 16,15-18

   Elmélkedés:

Pál apostol  életének nagy  fordulatára, a  megtérésére emlékezünk  a  mai ünnepen.  Azzal  a  szándékkal   indult  útnak  Jeruzsálemből   Damaszkusz városába, hogy ott elfogja az új vallás képviselőit, a keresztényeket.  Az úton azonban Krisztus jelent  meg neki egy  látomásban, s e  találkozásnak köszönhetően egészen új irányt vett Pál  élete. Ettől kezdve ő is annak  a vallásnak a követője és lelkes hirdetője lett, amelyet korábban elítélt és károsnak tartott. Még a  látványos  damaszkuszi jelenetnél  is  izgalmasabb a  Pál  lelkében végbemenő változás.  A zsidó  vallásosság szerint  az ember  a  törvénynek köszönhetően juthat el az üdvösségre. Isten éppen azzal a szándékkal  adta a választott nép számára Mózes idejében a törvényt, hogy ezzel jelölje  ki az  üdvösség  útját.  A  zsidó  gondolkodás  szerint  egyedül  a  törvény, pontosabban annak megtartása üdvözítheti az  embert. Pál is ezt a  nézetet vallotta, hiszen zsidó származású volt, sőt, a vallásosság tekintetében  a legszigorúbb irányzathoz, a farizeusokhoz tartozott. Az első  keresztények   közül talán sokakban nem is  tudatosult, hogy amikor Jézust messiásnak  és üdvözítőnek  vallják,  akkor  szembekerülnek  a  zsidó  vallásosság  egyik alaptételével. Pál  viszont megtérése  pillanatától  kezdve látta  ezt  az ellentmondást. Jól tudja, hogy  vagy a törvény üdvözíti  az embert vagy  a messiásnak  tartott  Jézus  Krisztus.  Ennek  felismerése  választás   elé állította Pált,  s amikor  ő a  krisztusi hit  mellett döntött,  akkor  ez egyúttal azt is jelentette, hogy elutasítja az ószövetségi törvényt,  amit eddig üdvözítőnek tartott. Mindezek  ismeretében könnyen megérthetjük  Pál apostol lelkesedését. Korábban azért törekedett nagy buzgósággal a törvény lehető legpontosabb  teljesítésére,  mert  úgy  vélte,  hogy  ez  adja  az üdvösséget. Ha viszont nem  a törvény, hanem  Jézus Krisztus az  üdvözítő, akkor az Urat kell követnie, mégpedig a legnagyobb buzgósággal! Korábban a törvény tanulmányozására tette fel  életét, hogy azt minél  tökéletesebben tudja megtartani. Ha viszont Jézus  Krisztus az üdvözítő, akkor neki  kell adni egész életét. Uram, Jézus! Hiszem, hogy  te vagy az egyedüli  üdvözítő. Vezess engem  az üdvösségre!

© Horváth István Sándor

Imádság:

Szent Pál apostol! Segíts, hogy életünket olyan becsülettel,  tisztaságban és ártatlanságban éljük  meg, hogy Isten  trónja előtt ujjonghass,  amikor imáidban ránk gondolsz. Mélyítsd el szeretetünket, növeld ismereteinket és    élesítsd tisztánlátásunkat!  Imáid  támogassák  Isten  bennünk  megkezdett művét, hogy napról napra növekedhessünk a kegyelemben, és hívő társainkkal egyetemben Isten szeretetének üzenetét terjeszthessük a földön.

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:

http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170125.mp3

Hozzászólások

hozzászólás