Napi evangélium – január 26. – Csütörtök, Szent Timóteus és Szent Titusz

Méry János 2017-01-26
Napi evangélium – január 26. – Csütörtök, Szent Timóteus és Szent Titusz

Az  apostolok   kiválasztása  után   Jézus  kiválasztott   más   hetvenkét tanítványt, és  elküldte  őket kettesével  maga  előtt minden  városba  és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok  közé. Ne vigyetek  magatokkal se erszényt,  se tarisznyát, se  sarut. Az  úton senkit  se köszöntsetek.  Ha betértek  egy házba, először  is ezt  mondjátok: „Békesség  e háznak!”  Ha békesség  fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek  és igyátok, amijük van. Mert méltó  a munkás a maga bérére. Ne járjatok  házról házra. Ha egy városba  érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek,  amit elétek adnak. Gyógyítsátok  meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!”

Lk 10,1-9

 

Elmélkedés:

Szent Pál  apostol  tegnapi  ünnepe  után  a mai  napon  az  ő  két  buzgó munkatársára, Szent Timóteusra és  Szent Tituszra emlékezünk. Pál  apostol Timóteust a  második missziós  útja alkalmával  vette maga  mellé  Lisztra városában. Az  Apostolok  Cselekedeteiben Pál  választásának  okát  Lukács evangélista abban  látja, hogy  a  helyi, lisztrai  és az  Ikóniumban  élő keresztények „jó véleménnyel  voltak róla”  (ApCsel 16,2).  A lisztrai  és ikóniumi keresztény közösség tagjainak ez a véleménye mindenképpen igaznak bizonyult, hiszen Timóteus személyében Pál egy olyan, valóban elkötelezett útitársat kapott, akire később fontos küldetést, illetve az efezusi egyház vezetését, mint  püspökre bízhatta.  A  filippieknek címzett  levelében  a népek  apostola  így  dicséri  munkatársát:  „Senkim  sincs  ugyanis,  aki lélekben annyira hozzám  hasonló volna  és olyan  őszintén szívén  viselné ügyeteket” (Fil 2,20), mint Timóteus, akit hozzájuk küld. Szent Titusz szintén  többször feltűnik Pál  apostol mellett útjai  során, elkíséri például Jeruzsálembe,  az úgynevezett  apostoli zsinatra.  Később Pál kétszer is elküldi őt Korintusba, először a megbékélés érdekében, majd    a jeruzsálemi  hívek  számára  történő gyűjtés  miatt.  Feladatait  Titusz hűséggel, nagy hozzáértéssel és buzgósággal teljesíti. Pál apostol, Timóteus és Titusz  példája egyaránt arra tanít minket,  hogy apostoli buzgósággal, másokkal egyetértésben fáradozzunk Krisztus ügyéért.

© Horváth István Sándor

 

 

 

Imádság:

 

Úr Jézus, köszönjük,  hogy közöttünk való  jelenléteddel ajándékozol  meg. Utunkon erősítesz  és  bátorítasz.  Add,  hogy  mélyen  tudatában  legyünk jelenlétednek.    Küldő    szavadra     örömmel    válaszoljunk     minden cselekedetünkkel. Adj nekünk  bölcsességet és  alázatot, hogy  felismerjük jelenlétedet!

 

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:

http://igenaptar.katolikus.hu/

 

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170126.mp3

Hozzászólások

hozzászólás