Napi evangélium – január 27. – Péntek

Méry János 2017-01-27
Napi evangélium – január 27. – Péntek

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek:

   „Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána  akár alszik, akár ébren  van, éjjel  vagy nappal,  a mag  kicsírázik és  szárba szökken, maga  sem  tudja hogyan.  A  föld magától  hoz  termést:  Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a  termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.” Majd   folytatta:   „Mihez   hasonlítsuk   az   Isten   országát?   Milyen példabeszéddel szemléltessük?  Olyan,  mint  a  mustármag,  amely,  amikor elvetik a  földbe,  kisebb  minden  más magnál  a  földön.  Mikor  azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.”

   Sok hasonló  példabeszédben  hirdette  nekik  az  igét,  mert  így  tudták megérteni. Példabeszéd nélkül  nem szólt hozzájuk.  Mikor azonban  egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.

   Mk 4,26-34

   Elmélkedés:

Miután az előzményekben Jézus számos cselekedetét és csodáját  lejegyezte, Márk evangélista áttér az Úr tanítására. Írásában hiába is keresnénk olyan hosszúságú beszédeket, mint  például Máté evangéliumában  a hegyi  beszéd. Márk nagyon röviden és tömören jegyzi  le Jézus beszédét, s ennek oka  nem az ő szűkszavúsága vagy tájékozatlansága, hanem egyszerűen az, hogy időben az ő műve előbb keletkezett, mint  a többi evangélium. Máté és Lukács  már évekkel  később  írja  meg  evangéliumát,  amikor  a  jézusi  tanítás  már    gazdagabban élt a szóbeli hagyományban. A magvetőről  szóló példabeszéd  Isten országát,  annak megvalósulását  és növekedését  szemlélteti.  A   szentírástudósok  alapvetően  két   irányba indulnak el a történet értelmezése kapcsán. Az egyik lehetséges magyarázat szerint  a  példázatban  szereplő  magvető  Jézus,  aki  Isten  országának örömhírét, tanítását,  mint jó  magot  veti az  emberek szívébe.  A  másik elképzelés  szerint  a  magvető  inkább  Krisztus  követőit,  tanítványait jelképezi a történetben, azaz a  keresztény embereknek minden korban  azon kell fáradozniuk,  hogy az  Úr  művét folytassák.  Isten igéjét,  az  örök életre vezető  igazságot  nekünk  kell elvetnünk  a  mai  világ  emberének szívébe, hogy Isten országa fennmaradjon és növekedjen. A növekedést ugyan maga Isten  biztosítja  kegyelme  által,  de  a  mi  közreműködésünket  és szolgálatunkat kéri, hogy országa, uralma jelen legyen a világban.

   © Horváth István Sándor

 Imádság:

Uram, Istenem, őrizz meg engem attól,  hogy valaha is terhesnek érezzem  a munkát, vagy kedvetlen legyek hivatásomban. Adj kitartást, örömet, mellyel végzem a  munkámat, valamint  hasznosan, jól  gazdálkodjam az  idővel,  ne fecséreljem el haszontalan  beszélgetéssel, vagy  időtöltéssel. Adj  nekem oly erős szeretetet, hogy az, amit mára rendeltél nekem, ne teher  legyen, hanem öröm.

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:

   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170127.mp3

www.evangelium365.hu

Hozzászólások

hozzászólás