Válasz

somorja.sk 2017-02-05
Válasz

Ez a szöveg a somorja.sk történetében először két nyelven fog megjelenni. Ennek az oka az, hogy a samorinčan.sk portál nem tette ezt közzé. A választ az illetékesek már február 2-án kézhez kapták, ám az a mai napig nem került fel az oldalukra. Mindez annak ellenére nem történt meg, hogy az eredi A šamorínčan-effektus szöveget szinte rögtön átvették. Úgy gondoljuk, hogy a válaszreakcióval tartozunk  a szlovák portál olvasóinak.

Íme a válasz:

Köszönöm mindenkinek, aki vette a fáradságot és hozzászólt a cikkemhez. Külön köszönöm azoknak, akik ezt a nevüket felvállalva tették. A véleményt a somorja.sk portál olvasói számára írtam, mely nem a reklámra épül, s melyben egy magánvéleményt fogalmaztam meg, egy létező jelenséggel kapcsolatban. Fontos megjegyezni, hogy nem vagyok senkinek a szócsöve, minden általánosítást és beskatulyázást elutasítok, mint ahogy a tisztelt szlovák polgártársak is jogosan utasítják el, ha megkülönböztetés nélkül újtelepeseknek, betelepülteknek nevezik őket. Én pedig nem valaki ellen, hanem valami védelmében fogalmaztam meg gondolataimat. Igaz, hogy a véleményem különbözik a samorincan.sk hozzászólói 90 százalékának véleményétől, de a sokak által leírtakkal ellentétben nem írok benne senki ellen, én csak egy egyértelmű, konkrét álláspontot fogalmaztam meg. Sértések szándéka nélkül. És lám, milyen hozzászólásokat kerültek a cikk alá. No, ez az a jelenség, amiről írtam. Ha más a véleményem, mint a samorincan.sk weboldalon aktívan hozzászólók 90 százalékának, akkor indulatgerjesztőnek, sovinisztának, a somorjaiak megosztójának neveznek. Aki ezt hiszi, annak sajnos nincs valós elképzelése az objektivitásról.

Mivel a Via Nova ICS-vel kapcsolatban is érkezett megjegyzés, el kell mondanom, hogy 2015 óta megalakult civil szervezetünkben önkéntes alapon dolgozunk Somorjáért.

Annak ellenére, hogy Somorja lakosságának többsége máig magyar nemzetiségű, a megmaradásunk és identitásunk megtartása mnapság is nagy erőfeszítéseket igényel és előfordul, hogy ellenállásba ütközik, mivel sokan nem tudják levetkőzni a régebben beléjük ivódott gyűlölködő és gyűlöletszító gondolkodásmódot. Vagy nem is akarják. Pedig a célunk ugyan az kellene legyen: A XXI. században is békésen szeretnénk egymás mellett élni a másik kultúrájának elnyomása, és a mi esetünkben az esetleges asszimiláció félelme nélkül.

Írásomban erre a problémára kívántam felhívni a figyelmet. Erről a jelenségről pedig azért körülményes tényszerűen és őszintén szólni, mert gondjainkat, aggodalmainkat sokan nem értik, vagy nem akarják érteni, amit a hozzászólások is bizonyítanak.

Manapság szinte mindenki összetéveszti a nacionalizmus fogalmát a sovinizmus fogalmával. Kell, hogy legyen bennünk egy egészséges nacionalizmus, igen még a XXI. században is. Ez azt jelenti, hogy tisztelnünk kell a saját nemzetünket, de nem a másik nemzet kárára, hanem épp fordítva, a másik felemelését szolgálva. Meg kell ismernünk egymást. Én azt gondolom, hogy minden ember egyenlő, és jogilag a nyelveik is egyenlők, melyen édesanyjukhoz szólnak. Ha elfeledjük az őseink intelmeit, megszűnünk önmagunk lenni. Ugyanakkor emellett a sovinizmus valamennyi formáját és megnyilvánulását elutasítom!

Azon kellene végre jobban elgondolkoznunk, hogy mindnyájan emberek vagyunk és egyikünk sem ér többet, mint a másik, még ha egyesek ezt így is képzelik. Ideje elfelejteni, azt a történelmi mítoszt, hogy a szlovákok valamivel is többek lennének például az itt élő magyaroknál, csak azért, mert ezt a területet ma Szlovákiának hívják.

A samorincan.sk oldal figyelemre és elismerésre méltó kezdeményezés, mely helyi hiánypótló információforrás lehet, és ez Vladimir Gábor érdeme.  Ugyanakkor ez annak is betudható, hogy a város vezetése nem ismerte fel az igényt ilyenfajta szolgáltatás iránt.

Az a probléma, hogy a hitelességhez és az objektivitáshoz, több, de minimum két nézőpont szükséges. Főleg ha az illető valóban kétnyelvű portálban gondolkodik. Nem elég az egyik nézőpontot lefordítani egy másik nyelvre, mert az attól még egy nézőpont marad, csak két nyelven. Mert, ha nincs meg az a minimum két nézőpont, akkor a hírközlő média akarva-akaratlanul manipulatívvá válik. Például szélsőségként láttat egy közösség megmaradása számára létfontosságú problémát, vagy létfontosságúnak tüntet fel egy hétköznapit. Ehhez hasonló esetekben, tekintettel a hatályos jogszabályokra, bizony nem elég pusztán a szlovák szövegek magyarra fordítása.

Kérem, engedjenek meg nekem még egy utolsó gondolatsort, melyben az olvasók figyelmébe szeretném ajánlani az Európai Tanács tagállamai által jóváhagyott A nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény (amely az SzK területén a Tt. 160/1998 szám alatt 1998.6.4-én lépett hatályba), illetve a majdnem azonos rendelkezéseket tartalmazó A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló (az SzK területén a Tt. 115/1997 szám alatt 1997.4.24-én lépett hatályba) államközi szerződés rendelkezéseit, valamint a mai Szlovákia területén élő magyar közösségünk egyéb törvények által garantált jogait.

Elsősorban azokra a Szlovák Köztársaság által vállalt kötelezettségekre gondolok, amelyek a fentebb idézett előírások értelmében kötelezték az Szlovákiát, hogy tartózkodjon a magyar közösséghez tartozó személyek – tudatos vagy tudattalan – akaratuk elleni asszimilációját célzó politikától vagy gyakorlattól, és védelmezze ezen személyeket bármilyen cselekménnyel szemben, amely az asszimilációjukra irányul, valamint védelmezze ezen személyeket minden olyan akciótól, ami a beolvasztásukat célozza.

Az Szlovák Köztársaság egyúttal vállalta, hogy tartózkodik az olyan intézkedésektől, amelyek megváltoztatnák a népesség számarányát a magyar közösséghez tartozó személyek által lakott területeken, és amelyek célja ezen személyek jogainak és szabadságjogainak a korlátozása, amivel a magyar közösség kárára lehetnek. Ugyanakkor ígéretet tett, hogy amennyiben nincs már a jogrendjében ilyen szabályozás, megtesz minden szükséges jogi, adminisztratív és egyéb intézkedést a felsorolt jogok érvényesítése érdekében, amellyel megteremti annak feltételeit, hogy a magyar közösséghez tartozó személyek, egyénileg vagy csoportjuk tagjaival közösen, szóban és írásban, a magán- és közéletben szabadon használhassák anyanyelvüket, valamint megteremti a szükséges feltételeket, hogy a magyar közösséghez tartozó személyek megőrizhessék tárgyi emlékeiket, épült örökségünket, emlékhelyeiket, mindazt ami történelmüket és hagyományaikat megtestesítik.

Méry János, 2017. február 2.

Tento článok zverejňujeme dvojjazyčne z dôvodu, že portál samorincan.sk doteraz to nepublikoval. Odpoveď sme poslali na redakciu už 2. februára, ale naša odpoveď sa dodnes nenachádza na portáli – napriek tomu, že pôvodný článok s názvom A šamorínčan-effektus od nás prebrali takmer okamžite. Myslíme si, že touto odpoveďou sme dlžní čitatelom slovenského portálu

Odpoveď

Ďakujem všetkým, ktorí prispeli so svojimi komentármi k článku  s názvom A šamorínčan-effektus, predovšetkým tým, ktorí svoje príspevky písali pod vlastným menom. Ja som svoj názor pôvodne napísal pre čitateľov webovej stránky somorja.sk, ktorá nie je založená na reklamu, pričom môj článok bol sformulovaný v súvislosti s existujúcim problémom, ako môj vlastný, súkromný názor. Je dôležité pripomenúť, že nie som hovorcom nikoho a odmietam všetky zovšeobecnenia a zaškatuľkovania, takisto, ako  aj vážení slovenskí spoluobčania právom namietajú, ak ich bez rozdielu nazvú novousadlíkmi, kolonistami. Moje myšlienky neboli namierené proti niekomu, ale na ochranu niečoho. Je síce pravdou, že môj názor sa líši  od názoru 90% komentujúcich na webovej stránke samorincan.sk, ale na rozdiel od niektorých komentujúcich, moje jednoznačné a konkrétne hľadisko neobsahovalo proti nikomu verbálny útok.  A učinil som tak bez urážok. Ale dá sa pozrieť, aké komentáre sa objavili pod tým článkom. A presne to je ten problém, o ktorom som sa vyjadril. Ak totiž mám iný názor, ako 90% aktívne komentujúcich na webovej stránke samorincan.sk, tak som obvinený z generovania svárov, stigmatizovaný za šovinistu, vyhlásený za rozvracača šamorínskeho obyvateľstva. Kto tomu uverí, žiaľ nemá skutočnú predstavu o objektívnosti.

Pretože sa našli komentáre aj na adresu občianskeho združenia Via Nova ICS, musím povedať, že v tejto civilnej organizácii od roku 2015 vykonávame svoje činnosti pre dobro Šamorína na dobrovoľníckej báze.

Napriek tomu, že väčšina obyvateľov Šamorína je dodnes maďarskej národnosti a naša snaha o prežitie a zachovanie našej národnej identity vyžaduje nemalé úsilie, stáva sa, že narážame na odpor u tých, ktorí sa dodnes nedokázali zbaviť svojho zažitého nevraživého a nenávisť vzbudzujúceho zmýšľania. Pritom máme spoločný cieľ žiť vedľa seba v mieri aj v XXI. storočí, bez útláčania kultúry toho druhého a v našom prípade aj bez strachu o násilnú asimiláciu zo strany štátotvorného národa.

Môj článok sa snažil len poukázať na tieto problémy, možno len nie najvhodnejšou formuláciou svojich myšlienok. O tomto probléme sa dá vecne a úprimne len obtiažne vyjadrovať, pretože niektorí nechápu alebo nechcú pochopiť daný problém, a naše oprávnené obavy označujú za útok, o čom svedčia aj spomínané komentáre.

Takmer všetci si zamieňajú a nerozpoznávajú pojmy nacionalizmu a šovinizmu. Každý by mal mať v sebe kus zdravého nacionalizmu aj v XXI. storočí. To znamená, že by sme si mali ctiť svoj vlastný národ, ale nie na úkor toho druhého, ale práve naopak, za účelom slúžiť tým k pozdvihnutiu aj toho druhého. Mali by sme sa vzájomne spoznať. Myslím si, že všetci ľudia sú si rovní a aj ich reč, s ktorou sa prihovárajú k svojim matkám, je rovnocenná. Keď zabudneme na usmernenia našich predkov, prestaneme byť sami sebou. Súčasne odmietam všetky formy prejavov šovinizmu.

Mali by sme hlbšie porozmýšlať o tom, že všetci sme len ľudia, a ako takí, ani jeden z nás nemá právo sa správať voči druhému povýšenecky, aj keď si to niektorí tak predstavujú.  Je čas, aby sme zabudli na mýtus, že slováci sú hodnotnejší, ako napríklad tu žijúca maďarská komunita, len preto, že toto územie sa v súčasnosti nazýva Slovenskom

Webová stránka samorincan.sk je pozoruhodnou a chvályhodnou iniciatívou, ktorá môže slúžiť, ako zdroj chýbajúcich miestnych informácií, a to zásluhou Vladimíra Gábora. Avšak, tento fakt môžeme pripísať aj tomu, že vedenie mesta nespoznalo potrebu zabezpečenia služieb tohto typu.

K tomu, aby podanie nejakej správy bolo  objektívne, je potrebné ju vnímať z viacerých, minimálne z dvoch pohľadov. Obzvlášť, ak niekto premýšľa  o dvojjazyčnom portáli. Nestačí totiž len preložiť jednostrannú informáciu do inej reči, pretože ostane naďalej len informáciou z jedného uhla pohľadu, ibaže bude podaná v dvoch  jazykoch. Ak nie sú zviditeľnené minimálne dva názory, tak komunikačné médiá chtiac nechtiac sa stanú manipulatívnymi. Napríklad boj s problémami prežitia komunity nastolia, ako prejav extrémizmu, a problém každodenného charakteru prezentujú, ako bytostný. V takýchto prípadoch, vzhľadom na platnú legislatívu, rozhodne je nepostačujúci len preklad slovenských textov do maďarčiny.

Na tomto mieste by som chcel upriamiť pozornosť čitateľov aj na ustanovenia Rámcového dohovoru Členských štátov Rady Európy na ochranu národnostných menšín, ktorý v SR vstúpil do účinnosti 4. 6. 1998, pod č. 160/1998 Z. z., ako aj na takmer totožné ustanovenia medzištátnej zmluvy, t. j. Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, ktorá v SR vstúpila  do účinnosti  24.04.1997, pod č. 115/1997 Z. z., ako aj na ostatné právnymi predpismi zaručené práva maďarskej kumunity žijúcej na dnešnom území Slovenska.

Myslím predovšetkým na záväzok, ktorým Slovenská Republika v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov sa zaviazala zdržať sa takej politiky alebo praxe, ktorá by bola zameraná na asimiláciu osôb patriacich k maďarskej komunite proti ich – vedomej alebo nevedomej – vôli, chrániť tieto osoby pred akýmikoľvek činmi smerujúcimi k ich asimilácii a že ich budú chrániť pred akýmkoľvek postupom smerujúcim k asimilácii.

SR sa rovnako zaviazala zdržať sa aj takých opatrení, ktorými by sa zmenil pomer obyvateľstva v oblastiach obývaných osobami patriacimi k maďarskej komunite a ktoré majú za cieľ obmedzovať práva a slobody týchto osôb, čím by spôsobili ujmu maďarskej komunite. Zároveň prisľúbila urobiť všetky potrebné právne, administratívne a iné opatrenia na uplatnenie horeuvedených práv, pokiaľ už takú úpravu vo svojom právnom poriadku nemajú na vytváranie podmienok, ktoré sú potrebné pre osoby patriace k maďarskej komunite, aby si mohli slobodne používať svoj materinský jazyk jednotlivo alebo spoločne s inými členmi svojej skupiny ústne i písomne, v súkromí aj na verejnosti, ako aj uchovať  svoje predmetné a architektonické pamiatky a pamätné miesta, ktoré predstavujú ich kultúrne dedičstvo, dejiny a tradície.

Méry János, 2. február, 2017

fotó: helytörténet.com – Somorja 1914-ben

Hozzászólások

hozzászólás