Csonka Ákos lesz a szerdai megemlékezés szónoka

Méry János 2017-04-11
Csonka Ákos lesz a szerdai megemlékezés szónoka

Április 12-én lesz hetven éve, hogy a mátyusföldi Nagy­mácsédról és Nagyfödémesről, valamint a Garam menti Tergenyéről kitelepítésre ítélt magyarokkal elindult az első két vonatszerelvény Magyarország felé, s ezzel a csehszlovák–magyar lakosságcsere keretén belül kezdetét vette a szlovákiai magyarok áttelepítése Magyarországra.

10426835_1037790359575595_6141274482967799485_n

Csonka Ákos, a Via Nova alelnöke

A CSEMADOK somorjai alapszervezete és a Via Nova – Új út Somorja megemlékezést szervez a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja alkalmából. A megemlékezés szónoka a zselizi Csonka Ákos lesz, aki a helyi Csemadok tagja és a Via Nova ICS országos alelnöke.

A megemlékezésen fellép a Híd vegyes kar, a Duna Folk Band, a Tündérrózsa énekegyüttes, Batta Gergely, Csicsay Viktória és Kovács Koppány is.

csemadok

A második világháború után az újjáalakult Csehszlovákiában az 1945. április 5-i kassai kormányprogram a magyarokat és a németeket kollektívan tette felelőssé az ország “felbomlasztásáért”. A kormányprogramot nyomatékosító úgynevezett Beneš-dekrétumok nyomán megszűnt a magyarság 97 százalékának állampolgársága (büntetlenséget csak a lojális, 1938 előtt is csehszlovák állampolgárok kaptak), s vagyonukat is elkobozták.

A tiszta szláv állam megteremtésén fáradozó csehszlovák kormány a magyar kisebbség felszámolása érdekében – miután a nagyhatalmak nem engedélyezték az egyoldalú kitelepítést, csak a lakosságcserét – változatos módszereket vett igénybe. Kiűzött 36 ezer, 1938 előtt magyar állampolgársággal bíró személyt, internálta a pozsonyi, a kassai, a komáromi magyarokat és lakásaikat elkobozta, 1945-46 telén fűtetlen marhavagonokban 40-45 ezer magyart deportáltak a csehországi Szudéta-vidékre.

Beindult a reszlovakizáció is, ami lehetőséget adott az évszázadok során elmagyarosodott szlovákoknak az anyanemzethez való visszatérésre, s ami praktikusan a vagyonelkobzástól és kitelepítéstől való mentesítést és az állampolgári jogok megszerzését ígérte. Az akció során 423 ezer megfélemlített, fenyegetett magyar adta be kérvényét, közülük a hatóságok 327 ezret nyilvánítottak

A magyar Országgyűlés 2012. december 3-i határozatában rögzítette, hogy szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített magyarokról, valamint azt is, hogy támogatja olyan megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek a kitelepítéssel kapcsolatosak.

 

Hozzászólások

hozzászólás