Harmincéves a Duna utcai óvoda

Méry János 2017-04-27
Harmincéves a Duna utcai óvoda

SOMORJA. Harmincéves fennállását ünnepelte Somorja legnagyobb magyar óvodája, a Duna utcai óvoda. Jelenleg 120 gyermek jár az óvodába, akikkel a 10 óvónő 5 osztályban – három magyar és két szlovák csoportban – foglalkozik. Színvonalas, céltudatos munka jellemzi az intézményt, nevelési szemléletük a hagyományok tisztelete, a természet, a zene, az ének, a mozgás szeretete. Az óvodában tartott ünnepségen az elmúlt harminc év legfontosabb történéseire emlékeztek.

30 éve, 1987. március másodikán adták át a Duna utcai óvoda és bölcsőde közös létesítményét. Az eltelt 30 év alatt sok minden megváltozott az intézményben. 1991-ben megszűnt a bölcsőde, helyébe további egy osztályt és plusz egy tornatermet létesítettek, később – tekintettel a nagy érdeklődésre – a tornatermet átalakították osztállyá, így a Duna utcai óvoda már 5 osztályos lett.

Az óvodát jelenleg 3 magyar tanítási nyelvű osztályban 71 óvodás, 2 szlovák tanítási nyelvű osztályban 49 óvodás látogatja, 10 óvónő, 4 konyhai alkalmazott  és 3 takarítónő biztosítja az óvoda zökkenőmentes működését.

Az ünnepségen Zacharov Erika, az intézmény vezetője elevenítette fel a három évtizedes munka örömeit, kihívásait, nehézségeit. “Kevés olyan ember van Somorján, de mára már Somorján kívül is, aki nem ismerné, vagy ne hallott volna óvodánkról. Óvodánk hírnevének megalapozásában nagy szerepe volt az előző igazgatónőnek, Valacsay Franciskának és az akkori csapatának. Céltudatos, színvonalas munka folyt az óvodában. Bábcsoport, mely többször szerepelt a Duna menti tavaszon, rajzversenyeken való sikeres részvételeink, gyermekközpontúságot előtérbe helyező oktató nevelő program jellemezte munkánkat. S ahogy a magánéletben, így a szakmai életben is történnek változások, így nálunk is kicserélődtek a kolléganők” – mondta Zacharov Erika, aki 2013-ban kapott bizalmat az óvoda irányítására.

Az óvoda igazgatója szerint egy valami nem változott: a gyermekekben rejlő szépség, jóság, és szeretet. “Ez jelenti a legnagyobb örömöt a hivatásunkban, ugyanakkor a legnagyobb felelősséget is: azt, hogy ezzel a ránk bízott kinccsel értő és érző figyelemmel bánjunk, hogy megőrizzük, gazdagítsuk.”

Zacharov Erika értékelésében kitért arra is, hogy az évek során természetesen voltak kisebb nagyobb nehézségeik is, “főleg amikor azt látjuk, hogy megrongálják az óvodások udvari mászókáit, vagy épp a kerítést teszik tönkre minden hónapban, vagy a vízvezeték próbálja kedvünket szegni, vagy amikor kizöldülne a fű, de autók kereke nem engedi. Igen, vannak nehezebb pillanatok, de harminc év munkáját és gyümölcsét nem veheti már el semmi”.

A Duna utcai óvoda pedagógusainak a nevelési szemléletét nagyban meghatározza a hagyományok tisztelete, a természet szeretete, a zene, az ének, a mozgás szeretete. “Hisszük, hogy a hagyományápolás szellemében nevelkedett gyermekek megismerhetik a közös tevékenységek örömét, a múlt értékeit, érzelmileg gazdagabbakká válhatnak. A hagyományápolás elengedhetetlen feltétele a környező világ megismerése, szeretete. A természet megannyi kincset rejt magában. Nekünk, pedagógusoknak feladatunk, hogy a gyermekek figyelmét, tekintetét a lényeges és szép, a létünket meghatározó dolgok felé irányítsuk. Célunk a gyerekek kíváncsiságának kielégítése, érdeklődésük felkeltése anyanyelvileg fejlett, világot megértő, önmagát kifejezni tudó gyerekek nevelése, s a mindenkiben ott rejlő tehetség kibontakoztatása, a kreativitás és a problémamegoldó képesség fejlesztése, hisz ezen keresztül alapozható meg a tanulási képesség”  – hangsúlyozta az intézményvezető.

Az óvoda azt vallja, hogy a legfontosabb a zavartalan, felhőtlen játék, ami semmivel sem helyettesíthető, a legértékesebb, ami a gyermekkort igazán gyermekkorrá teszi. “Ugyanakkor szem előtt tartjuk, hogy a készségek és képességek fejleszthetők, s hogy általunk a gyermeki személyiség kibontakoztatása ugyanolyan fontos feladatunk, mint az, hogy megfelelő helyet, időt, alkalmat teremtsünk a szabad játékra. Legfőbb feladatunknak tekintjük, hogy olyan emberi értékeket közvetítsünk, melyek kihatnak gyermekeink későbbi életére is, s amelyek segítségével megállják majd helyüket az iskolában, az életben”.

Zacharov Erika elmondta azt is, büszkék arra, hogy tökéletes együttműködés van az óvoda és a szülők között. Mind az anyagi, erkölcsi támogatásuk, a mindennapos segítségük hozzásegíti az óvodát a zökkenőmentes működéshez, s ezért köszönettel tartoznak a szülőknek, mint ahogy a fenntartónak, Somorja városának is.

A mindennapi foglalkozások mellett más, sokrétű tevékenység is zajlik az óvodában. Hagyománnyá vált a szülő-gyermek kézműves foglalkozás, gulyás főzés az óvoda udvarán, családi napok keretén belül, közös sport délután a szülőkkel, tavaszi, őszi takarítások az óvoda udvarán, zöldövezet ápolása. “Hiszünk a család-óvoda együttműködő és bizalomra épülő kapcsolatában, az előítélet-mentes, őszinte és hiteles kommunikációban, mely elengedhetetlenül szükséges a gyermekek harmonikus neveléséhez. Hiszünk a csapatmunkában, a közös célokért történő összefogásban, a kritikák pozitív és építő átkeretezésében, és hiszem, hogy a hibáink elemzéséből erőt lehet kovácsolni a megújulásért” – mondta az igazgatónő.

A folytatáshoz kattintson a következő linkre:

Hozzászólások

hozzászólás