V.CSEMADOK KERÉKPÁROS KALANDTÁBOR

Varju Péter 2017-08-27
V.CSEMADOK KERÉKPÁROS KALANDTÁBOR

Minden aktív közösség egész évi munkájának a csúcspontja a nyári tábor. Így volt ez a Csemadok somorjai alapszervezete esetében is, amely öt napig augusztus 21-től 25-ig biztosított felügyeletet, érdekes programokat, kerékpáros kalandokat, jókedvet a kalandvágyó gyerekeknek.

Szent László emlékéve van, a „lovagkirály” trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója. Szent László király történelmünk egyik legkiválóbb alakja. A lovagkirály a mai napig az ezeréves magyar vitézség egyik mintaképe, s megállapíthatjuk, hogy személye még Szent Istvánnál vagy Hunyadi Mátyásnál is népszerűbb. Ezért az idei közel 50 fős V.Csemadok Kalandtábor is az emlékév alkalmából valósult meg. Célja nem csak az volt, hogy Szent László erényeinek időszerűségét bemutassuk, hanem hogy erőt és bátorságot nyerjünk általa és követendő példát állítsunk gyermekeink elé.

A kalandtábor résztvevőit bevezettük a Szent István halála utáni időkbe, amikor Magyarországot több felöl is veszély fenyegette és I. András és I. Béla között harc folyt a királyi trónért (Korona és Kard története). A központi témához igazodva a gyerekek négy csoportra lettek felosztva: a kisebbek I. András két fiának (Salamon, Dávid) nevét viselték és a nagyobbak I. Béla fiainak (Géza és László) nevét kapták. Ahogy kialakultak a csoportok a csónakháznál sor kerülhetett a tábori pólók átadására és elkezdődhettek a közkedvelt csapatépítő programok: ismerkedős játékok, foci, méta és az elmaradhatatlan csónakázás Tuba Lajossal.

Szent László külpolitikájához tartozott, hogy új területeket hódítson meg és csatoljon királyságához. Hasonlóan tettünk mi is, három nap alatt kerékpárokkal meghódítottuk Bacsfa-Szentantalt, Szarvát és Gútort. A kerékpártúra előtt rendőrök látogattak meg minket, röviden elmondták a biztonságos kerékpározás szabályait. Bacsfán tüstént két élményben is részesültünk: a szentantali templomban megcsodálhattuk a Vérkönnyező Boldogasszony kegyképét és a golfpályán kipróbálhattuk a golfozás alapütéseit. A golfozás mellett az elektromos golfkocsikázás is felejthetetlen marad.

    

Szarván a helyi Big Horn Lovasklub lelkes tagjai lovagolni is megtanítottak. Megtudtuk tőlük, hogy a magyarság történetében ősidőktől fogva kulcsszerepet játszott a ló és a lovaglás. A nomád pásztorélet, a hosszú vándorlások és a honfoglalás utáni lovas életmód általánossá tette a ló sokoldalú használatát – az évszázadok során lovas nemzetté vált a magyar. Mivel délután a besenyők áttörték a gyepüket, és a Meszesi-kapu felső részénél a táborunkba törtek számháború robbant ki. Hosszú ádáz küzdelem után végül a magyarok nyertek s diadalittasan tekerhettek hatfelé. Ekkor történt, hogy László herceg meglátott egy pogányt, aki felragadott a lovára egy magyar lányt és elvágtatott vele. László, nem törődve a sérülésével, megsarkantyúzta Szög nevű paripáját és a beretvált fejű pogány után vágtatott. Mivel a herceg nem bírta utolérni a besenyőt odakiáltott a magyar lánynak, hogy az övénél fogva rántsa le a besenyőt a lóról. A lány így tett, amikor mindketten a földre kerültek. Egymásnak estek, miközben a lány elvágta a rabló inát és lefejezte. Aznap éjszaka a magyar vitézek a csölösztői erdőben még egy bátorságpróbán vettek részt, tanúságot téve Szent László királynak hűségükről és bátorságukról.

    

Gútoron az ősi Szent Kereszt- templomban megtekintettük a templomhajó nyugati falán látható Szent Lászlóhoz kapcsolódó legendát, amint megmenti a magyar lányt a besenyő fogságából. Délután a gyerekek részt vehettek egy interaktív, látványos előadáson (Somorjai Vöröskereszt), ahol megismerkedhettek az alapvető elsősegélynyújtási ismeretekkel és eszközök használatával. Az estét tábortűz mellett töltöttük: sütögettünk, énekeltünk és a bátrabbak sátrakban tölthették az éjszakát.

     

Az utolsó nap is hangulatosan telt, a Kajak Canoe Klub közreműködésével a táborlakók egymás között versenyezhettek, majd modellezős kishajókat irányíthattak a lagúnában a Városi Modellezők Klubja jóvoltából.

Úgy gondolom minden kalandvágyó gyermek élményekkel és ismeretekkel gazdagon térhetett haza, s a Szent László legendák és ősi helyszínek felkeresése által sikerült felhívnunk a figyelmet szülőföldünk értékeire, szépségére, gazdagságára, s a Csallóköz szeretet érzésének kialakítására.

 

Fotó: Csicsay Andrea

Fényképgaléria: https://www.facebook.com/csemadoksomorja/?fref=ts

 

Hozzászólások

hozzászólás