Berényi József is 500 euróval támogatja a kitelepítési emlékművet

somorja.sk 2017-10-01
Berényi József is 500 euróval támogatja a kitelepítési emlékművet

Portálunk nemrég beszámolt arról, hogy elindult a gyűjtés a somorjai kitelepítési emlékműre, melyet a  a Via Nova Somorja, a Vest Music & Culture, a Somorja Hangja Polgári Társulás, a Csemadok somorjai alapszervezete és a Magyar Polgári Kör létesít a 70 évvel ezelőtt kitelepített több száz somorjai család emlékére.

Az utóbbi napokban többen is jelezték, kötelességüknek érzik, hogy hozzájáruljanak az emlékmű létrehozásához. Az első, aki már át is utalta a pénzt, a Magyar Közösség Pártjának Európai Parlamenti képviselője, Csáky Pál volt, de  többen is jelezték, hogy hasonló összeggel szeretnének hozzájárulni a gyűjtéshez.

Csáky Úrral szinte egy időben Berényi József is jelezte, támogatni szeretné a somorjai kitelepítési emlékművet.

“A kitelepítések fájdalmas, igazságtalan és kegyetlen eseményeket idéznek fel a felvidéki magyar közösségben, olyanokat, amelyekről nem lehet elfeledkezni akkor sem, ha vannak, akik inkább ezt szeretnék. – kezdte Nagyszombat megye alispánja.

“Nem ünnepnap ez, hanem a múlttal való szembenézés napja. Vannak, akik nem nézik jó szemmel azt, hogy megemlékeznek a deportálásokról, a reszlovakizációról és a kitelepítésekről, ennek ellenére azt mégis meg kell tenni. Annál is inkább, mert az akkori csehszlovák vezetés intézkedése kizárólagos nemzetállamot akart létrehozni, ami a nemzetiségek megszüntetését jelentette volna. Ezt nem felejthetjük el, még akkor sem, ha a terv nem sikerült” – tette hozzá a Magyar Közösség Pártjának volt elnöke.

“A szlovák törvényhozás sohasem kért bocsánatot azokért a megpróbáltatásokért, amelyeket a felvidéki magyaroknak a kollektív bűnösség elve mentén el kellett szenvedniük és máig nem törölte el a kollektív bűnösség elvét. A Magyar Közösség Pártja sohasem mondhat le arról, hogy szorgalmazza a mindenkori szlovák politikai vezetés hozzáállásának megváltoztatását! Ezt becsületünk és az elődeink iránti tisztelet követeli meg tőlünk.” – fejezte be Berényi, akinek annak ellenére is esélye lehet megnyerni a megyei választásokat, hogy a Most-Híd külön jelöltet állított ellene.

“Megtiszteltetés számunkra, hogy Nagyszombat megye alispánja is támogatja a Via Nova somorjai alapszervezetének a kezdeményezését. Örülök, hogy vannak még olyan emberek a politikai életben, akik az ilyen fontos dolgokra is áldoznak. Berényi úrral már több közös akción vettünk részt, többek között végigcsináltuk a 2016-os kampányt is. Akkor is és azóta is lehet rá számítani, hisz amiben tud, segít. Reméljük, mások is követik a példáját. – tette hozzá Méry János, az emlékhely létrehozását kezdeményező somorjai Via Nova elnöke.

A szervezők emlékmű mellett elhelyeznek egy csövet, melybe majd a leleplezéskor egy időkapszulát fognak bebetonozni, kordokumentumokkal és mindazok neveivel, akik ezt a kitelepítési emlékmű megvalósítását legalább 10 €-val támogatták. 

A gyűjtést kezdeményező szervezetek kérnek mindenkit, hogy ha tehetik, járuljanak hozzá az emlékhely megvalósítására indított gyűjtéshez. Egy bizonyos érték feletti összeg felajánlásakor a szervezők feltüntetik az emlékművön az adományozó nevét is. Ezt személyesen lehet majd egyeztetni a szervezőkkel a 0911 150 705-ös telefonszámon.

A számlaszám pedig a következő: SK81 5200 0000 0000 1743 4542.

Hozzászólások

hozzászólás