Pályaorientációs nap a Gimiben

ákos 2017-11-28
Pályaorientációs nap a Gimiben

Ebben az iskolai évben (október 19-én) immár másodszor került megrendezésre a „Rajta ifjak, útra fel! – Gaudeamus igitur” projekt keretén belül a Tandem nonprofit szervezet „Mesterségem cíMERRE?” megnevezésű programja a Madách Imre Gimnáziumban. Ennek, a végzős diákok pályaválasztási kérdéseinek megválaszolását elősegítő rendezvénynek az anyagi hátterét a szülői szövetség teremtette elő nagyobb részben a Bethlen Gábor Alalpkezelő Zrt. pályázatán elnyert, valamint a szülők által nyújtott anyagi támogatásából.

Az egész napos program – melyen a végzős diákok mellett (3 osztály) a harmadikos és szeptimós osztályok tanulói is részt vettek, összesen 84-en – komoly szakmai színvonalon zajlott. Nemhiába nyerte el 2013-ban az Euroguidance értékelésében a „Karrier-tanácsadói Díj”-at, és a lebonyolításban részt vevő szakemberek ma is képzők a TÁMOP 2.2.2 (pályaorientációval foglalkozó kiemelt fejlesztési terv) magyarországi projektjeiben.

Lássunk néhány kiindulópontot, hogyan látják a diákok általában jövőbeni foglalkozásukat:

(megj.: a program megkezdése előtt lebonyolított elektronikus kérdőívben 50 diák vett részt)

Maga a nap délelőtti programja kiscsoportos, önismereti és pályaorientációs foglalkozásokkal telt,
trénerek irányítása alatt. Ezeken a tudatosság és tehetség, a jövőtervezés és karrierépítés kérdéseit
járták körül, majd egyéni és csoportos gyakorlatokon keresztül dolgoztak saját erősségeikkel,
visszajelezve egymásnak.

A délutáni program is több foglalkozásból állt, melyek párhuzamosan futottak többnyire a gimi
aulájában. Volt egyéni tanácsadás, állásinterjú, kreatív stand, óriás társasjáték, életpálya-kötélpálya.
A legnagyobb érdeklődést kiváltó program az „Élő-könyvtár” volt, melyen 20 meghívott, hivatását
sikeresen képviselő szakember mutatta be szakmáját négyszemközti, húszperces beszélgetések
során.

Az elektronikus kérdőív alatt szintén kiderült, hogy ezéven a következő szakmák iránt van a
legnagyobb érdeklődés: állatorvos, építész, orvos, pszichológus, informatikus, műszaki menedzser,
közgazdász, vállalkozó, óvónő.

Így az „Élő-könyvek” soraiban többek között Baráth Csaba informatikus, Zacharov Erika óvónő,
Varga Renáta orvos, Füleky Miklós ügyvéd, Mózes Ivett gyógyszerész, Jávorka Tamás
építészmérnök, ifj. Élesztős Pál gépészmérnök, Szegedi Zita tanár épviselte szakmáját – hogy
legalább a somorjaiakat említsük.

A diákok többek között arról kérdezték őket: miért választották hivatásukat, hol végezték
tanulmányaikat, miből áll a munkájuk, mennyiben segítette karrierjük alakulását a továbbtanulás.
Pár vélemény a diákoktól:
„ A program nagyon jó lehetoség volt arra, hogy megismerjük önmagunkat és tisztább képet
kapjunk arról, mivel is szeretnénk foglalkozni a jövoben.”
„ A nap legizgalmasabb része az „élő könyvekkel” való beszélgetés volt, akik megosztották
velünk személyes tapasztalataikat, élményeiket, és hasznos tanácsokkal láttak el bennünket.
Örömünkre szolgált, hogy részt vehettünk a foglalkozásokon, ahol a szokásos sablonos kép helyett
igazi betekintést nyerhettünk az egyetemi életbe is.”
„Nagyon hasznosnak találtuk ezt a napot, mivel megerősítést kaptunk hivatásunk kiválasztásában. A
délelőtt folyamán az önmegismerésre helyezték a hangsúlyt a trénerek, délután az életről és a
pályaválasztásról szerezhettünk ismereteket.”

Hát nem lenne nagyszerű, ha városunk fiataljai megtalálnák a számukra legmegfelelőbb szakmákat,
s pár év múlva – iskoláikat elvégezve – közösségünk építő tagjaivá válnának, akik nem csupán
iskolánk és városunk hírnevét öregbítik, hanem majd elősegítik annak fejlődését és sikeres
működését?

Nem titkolt szándékunk, hogy a programmal szeretnénk hagyományt teremteni (2017-ben volt a
harmadik évad), hiszen jó visszajelzéseket kap a diákoktól és tanároktól is. Beszámolónk célja az is,
hogy tájékoztatva a város vezetését (és a nagyközönséget), jövőre (a városhoz benyújtott 2017-es
pályázatunk negatív elbírálása után) elnyerjük Somorja város támogatását is programunkhoz.

A Madách Imre Gimnázium
szülői szövetségének vezetősége

Hozzászólások

hozzászólás