Várjuk az Urat – Pozsonyban is (Advent 2017)

somorja.sk 2017-11-28
Várjuk az Urat – Pozsonyban is (Advent 2017)

Adventtel új egyházi évet kezdünk. E liturgikus időszak Jézus Krisztus születésének méltóbb megünneplésére és mélyebb átélésére kíván felkészíteni minket: saját szívünket, családjainkat, templomi közösségeinket, baráti köreinket, környezetünket. Meghívás ez egy lelki útra, hogy új lelkesedéssel előkészülve, boldog szívvel tudjuk átélni karácsony örömét, Isten szeretetének ünneplését. Tartsuk fontosnak, hogy mások adventje is tartalmas legyen. Buzdítsuk családtagjainkat, ismerőseinket is a jó lelki készületre, legyen az idei Úrjövet ideje kegyelmi időszak minél több hívő, kereső, még nem hívő számára. A közömbösség és lanyhaság sötétségéből kilépve a tevékeny, odafigyelő szeretet világossága ragyogja be decemberi napjainkat…

(a közösség logóját, amit az idei adventtől kezdünk használni,
Durdík Ágnes tervezte és készítette)

Ennek szellemében készülhet mindenki saját életterében, saját családja, iskola- vagy munkatársai, saját egyházközsége, plébániai családja körében. A pozsonyi magyar katolikus közösség is szeretne különféle alkalmak felkínálásával segíteni a helyi magyar híveknek, családoknak. Ám többen, akik bár más egyházközségek tagjai, mégis iskolai vagy munkahelyi teendőik miatt gyakran Pozsonyban tartózkodnak, vagy csak épp Pozsonyba kirándulnak, szívesen látott vendégek a pozsonyi magyar katolikus közösség adventi programjain is, amelyekből ízelítőként néhányat felkínálunk.

Immár hagyományszerűen adventi koszorúk készítésével kezdjük az előkészületünket, ahol a gyerekek, fiatalok, családok közösen készítik el, majd pedig hozzák a vasárnapi misére megáldásra családjuk négygyertyás koszorúját.

A gyertyagyújtások menetét, amit családban, imacsoportban, hittanórán, cserkészfoglalkozáson, beteget látogatva is fel lehet használni, az alábbi linkekre kattintva találják:

          Első gyertyagyújtás

          Második gyertyagyújtás

          Harmadik gyertyagyújtás

          Negyedik gyertyagyújtás

December 2-án a kisgyermekes családokkal a Budapesti Bábszínházban „A csillagszemű juhász” című darabot tekintjük meg, felkeresve a Szent István Bazilikát és az adventi vásárt is.

Advent idején hétfőnként reggel 6 órakor gyertyafényes roráté misékre kerül sor a ferences templomban, miután a ministránsok és az iskolába indulók közösen reggeliznek.

A kultúra és művészet is teret kap az adventi készületben. Advent első vasárnapjának délelőtti magyar miséjén 9 órakor a ferences templomban a székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórus működik közre. Ugyanezen a napon délután 16 órakor a pozsonypüspöki Szent Miklós plébániatemplomban a galántai Kodály Zoltán Daloskör adventi hangversenyére kerül sor. December 4-én, hétfőn 18 órai kezdettel Eugenio Becchetti, az assisi bazilika főorgonistája ad koncertet „Boldog titok” címmel a ferenceseknél. A következő hétfőn, december 11-én a szombathelyiek mutatják be az „Énekek Szent Márton püspök tiszteletére” című gyűjteményt a pozsonyi Szent Márton Székesegyházban. A 17 órakor kezdődő énekes könyvbemutató után közösen celebrál szentmisét Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita és a Szombathelyi Egyházmegye főpásztora, Székely János püspök atya, valamint a környék lelkiatyái. A hétfői koncertek sorában december 18-án a ferences templomban Herczku Ágnes és Nikola Parov karácsonyváró estje következik 17:30-tól. Az összes koncert díjmentesen látogatható.

Szintén hagyományt teremtve tartósélelmiszer-gyűjtést tartunk Teréz anya Pozsonyligetfalun működő nővérei számára. A december 4-8-i hét délutánjain a közösségi helységben, a Korona társalgóban gyűjtjük össze az adományokat. Mindig hálával tekintünk a nővérek áldozatos munkájára, akik többek közt sok magyar hajléktalanról is gondoskodnak.

Nem múlhat el advent és nagyböjt lelkinap nélkül. December 16-i vendégünk Versegi Beáta Mária nővér, a Nyolc Boldogság Közösség tagja lesz, aki délután 15 órakor kezdődő előadásaiban a munka és pihenés, a hétköznapok és ünnepek közti kapcsolatról, az elfáradásról, a kiégésről s annak megoldásairól, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus néhány előkészületéről szól majd a hallgatósághoz a Pozsonyi Magyar Intézetben tartandó, adventi gyertyagyújtással végződő lelki délutánon.

A közösség minden korosztály számára kínál további lehetőségeket a találkozásra, töltekezésre, megújulásra. Ezek közé tartozik az egész autóbuszt megtöltött kisgyerekes családok budapesti színházlátogatása, egy Taizé-i énekekkel kísért imaest magyarországi vendégek vezetésével, Bellovics Gábor jezsuita atya újmiséje december 6-án este 18 órakor a ferenceseknél, megemlékezés Szent Miklós püspökről a diákmise keretében december 10-én, a Jézus Szíve Társasága által vezetett szentignáci imamód gyakorlása az egyetemista korúaknak december 13-án a Koronában, az idei év jubilánsainak és jubiláló házaspárjainak köszöntése a templomban, a karácsony előtti gyóntatás december 20-án, 21-én és 22-én délután 16 és 18 óra között a ferences templom gyóntatófolyosóján.

A pozsonyi magyar katolikus közösség szeretettel várja az érdeklődőket mind a szentmisékre, mind a hangversenyekre, mind a lelkinap értékes előadásaira, mind pedig a további programokra. További információkat folyamatosan frissítve honlapunkon a „Hírek” címszóra kattintva találnak.

Advent idei útja is vezessen minket közelebb a Fényhez, Jézus Krisztushoz, járjunk, éljünk az Ő világosságában… Ehhez kívánok sok kegyelmet mindenkinek,

Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora

* * *

Az alábbiakban pedig (az évszámokra kattintva, s azon belül az egyes cikkek címére) az elmúlt évek adventi és karácsonyi programjait idézheti fel:

Advent és karácsony 2014

Advent és karácsony 2015

Advent és karácsony 2016

* * *

Buzdítjuk közösségünk tagjait, hogy a téli hónapokban is használják ki a Korona társalgó nyújtotta lehetőségeket. Az általunk bérelt helységben szervezhetnek baráti összejöveteleket, imacsoportok karácsonyváró találkozóit, társasjáték- és sakk-délutánokat, készíthetnek ott együtt karácsonyi díszeket, szervezhetnek süteménykóstolással egybekötött receptcserélést, hallgathatnak együtt egy forró tea mellett karácsonyi énekeket, a hangszeren játszók együtt zenélhetnek,… Mindezzel kapcsolatokat ápolnak, találkoznak, kihasználják a Korona társalgót, adományaikkal segítik működtetését. Minden összejövetel-kezdeményező, szervező, segítőnek jelentkező Sima Kanyicska Évánál szíveskedjék jelentkezni, s vele időpontot egyeztetni. A programok a közösség Naptárába is bekerülhetnek. Merjen bátran kezdeményezni, hívjon meg másokat is a Koronába! Köszönjük!

 

S hogy még tevékenyebb legyen a karácsonyra való felkészülés, szeretettel ajánljuk figyelmébe a pozsonyi magyar katolikus közösség Adventi ABC-jét:

Hogyan értékesebbé tenni a karácsonyi készület idejét? Az idei adventben az alább felsorolt ötletekből is válogathat. Egyet, többet, ki-ki lehetőségei és igényei szerint. S mindezt felajánlhatjuk születésnapi ajándékként az Úrnak. A mellékelt szelvényen az ABC azon betűit keretezheti be, amely betűvel jelölt ötleteket a felsorolásból megvalósította az idei adventben. A kinyomtatott és kivágott szelvény a karácsony előtti héten (dec. 18-24. délelőtt) a ferences templomi magyar misék keretében lesz leadható, s majd a karácsonyi ünnepi misében (dec. 25., 9:00) az áldozati adományokkal együtt kerülnek az oltár elé.

A jándékot készítek közösségünk valamelyik tagjának, akire eddig kevésbé figyeltem

B eteget látogatok és együtt elimádkozzuk az örvendetes olvasó második tizedét

igarettáról lemondva, ugyanazon a napon sporttal gondoskodom az egészségemről

élben naponta elimádkozom a megtestesülés titkát felidéző „Úrangyala” imádságot

ucharisztikus adorációt végzek egyénileg is a templomban, heti rendszerességgel

F riss levegőn sétálva a természetben dicsőítem fohászaimmal a Teremtőt

ondoskodom a templomba eljutni nem tudó testvérek szentségi ellátásáról az ünnepekre

H étköznapi misére hívom családtagjaimat, és utána közös programmal töltünk néhány órát

dős testvérnek segítek vásárlással, takarítással, esetleg adventi koszorút ajándékozok neki

ókedvűen végzem feladataimat, jókedvet próbálok sugározni mások felé is

K ávézás alkalmával segítek a refektóriumban vagy hozzájárulok az agapéhoz

L evelet vagy képeslapot írok egy rég nem látott rokonnak, ismerősnek

M egvizsgálom alaposan a lelkiismeretemet és meggyónom a bűneimet

N api jótettet igyekszem végezni rendszeresen a munkahelyen vagy az iskolában

lvasok naponta egy rövid részt az evangéliumból (Mt 1-3, Lk 1-2) és elmélkedem rajta

P api hivatásokért vállalok áldozatként lemondást valamiről egész adventben (pl. édesség)

R orátén veszek részt és elhívok magammal valakit/valakiket, akik eddig nem jártak

S egítek összegyűjteni és eljuttatni az élelmiszer-adományokat Teréz anya nővéreihez

T évé-nézés helyett vallásos irodalmat vagy adventi költeményeket olvasok

nokáimnak karácsonyi énekeket tanítok és a néphagyományokról mesélek nekik

V endégül látok ismerősöket és karácsonyi szokásainkról és emlékeinkről beszélgetünk

Z arándoklatra hívom barátaimat (pl. a Mély-úti barlanghoz, Máriavölgybe)

A kivágható szelvény:

Hozzászólások

hozzászólás