Horváth István Sándor »

Napi evangélium – április 6. csütörtök

Napi evangélium – április 6. csütörtök

Méry János április 6, 2017 Napi evangélium – április 6. csütörtök bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

  Egy alkalommal  Jézus így  beszélt a  zsidókhoz: „Bizony,  bizony,  mondom nektek: Aki  tanításomat megtartja,  nem  hal meg  örökre.” A  zsidók  azt  felelték: „Most  már  tudjuk,  hogy  valóban  ördögtől  megszállott  vagy. Ábrahám meghalt,  és a  próféták

Read More »
Napi evangélium  – január 29. – évközi 4. vasárnap

Napi evangélium – január 29. – évközi 4. vasárnap

Méry János január 29, 2017 Napi evangélium – január 29. – évközi 4. vasárnap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben: Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik

Read More »
Napi evangélium – január 27. – Péntek

Napi evangélium – január 27. – Péntek

Méry János január 27, 2017 Napi evangélium – január 27. – Péntek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek:    „Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána  akár alszik, akár ébren  van, éjjel  vagy nappal,  a mag  kicsírázik és  szárba szökken, maga 

Read More »
Napi evangélium – január 26. – Csütörtök, Szent Timóteus és Szent Titusz

Napi evangélium – január 26. – Csütörtök, Szent Timóteus és Szent Titusz

Méry János január 26, 2017 Napi evangélium – január 26. – Csütörtök, Szent Timóteus és Szent Titusz bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az  apostolok   kiválasztása  után   Jézus  kiválasztott   más   hetvenkét tanítványt, és  elküldte  őket kettesével  maga  előtt minden  városba  és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön

Read More »
Napi evangélium – január 25. szerda

Napi evangélium – január 25. szerda

Méry János január 25, 2017 Napi evangélium – január 25. szerda bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az  időben Jézus  megjelent a  Tizenegynek, és  így szólt  hozzájuk: Menjetek el  az  egész  világra, és  hirdessétek  az  evangéliumot  minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek 

Read More »
Napi evangélium – január 24. – Kedd

Napi evangélium – január 24. – Kedd

Méry János január 24, 2017 Napi evangélium – január 24. – Kedd bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Egy alkalommal Jézust  fölkeresték anyja és  rokonai. De nem  mentek be  a házba, ahol  Jézus  tanított, hanem  hívatták  őt. Akik  körülötte  ültek, odaszóltak Jézusnak: „Anyád és rokonaid  kint vannak, és keresnek  téged.” Jézus azonban így válaszolt: „Ki

Read More »
Napi evangélium – január 22. – Évközi 3. vasárnap

Napi evangélium – január 22. – Évközi 3. vasárnap

Méry János január 22, 2017 Napi evangélium – január 22. – Évközi 3. vasárnap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor Jézus  meghallotta,  hogy (Keresztelő)  Jánost  fogságba  vetették, visszatért Galileába. Elhagyta  Názáretet, és  a tengerparti  Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán

Read More »
Napi evangélium – január 21. – Szombat

Napi evangélium – január 21. – Szombat

Méry János január 21, 2017 Napi evangélium – január 21. – Szombat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus  az  apostolok  kiválasztása  után  tanítványaival  együtt  hazatért (Kafarnaumba, Péter  házába).  Ott  azonnal  nagy  tömeg  verődött  össze, úgyhogy még  evésre  sem volt  idejük.  Amikor rokonai  ezt  meghallották, elindultak, hogy  erőnek erejével  magukkal vigyék,  mert az  volt

Read More »
Napi evangélium – január 20. – Péntek

Napi evangélium – január 20. – Péntek

Méry János január 20, 2017 Napi evangélium – január 20. – Péntek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az  időben  Jézus  fölment  egy hegyre,  és  magához  hívta,  akiket kiválasztott. És ők  csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt  választott ki,  hogy vele tartsanak, és hirdessék  az igét. Hatalmat is  adott nekik a  betegek gyógyítására és az  ördögűzésre. A

Read More »
Napi evangélium – január 19. – Csütörtök

Napi evangélium – január 19. – Csütörtök

Méry János január 19, 2017 Napi evangélium – január 19. – Csütörtök bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban   az   időben   tanítványaival    együtt   Jézus   visszavonult    a Genezáreti-tóhoz.  Nagy  tömeg   követte  Galileából.   Sőt Júdeából   és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és  Szidon környékéről is  nagy  sokaság  csatlakozott hozzá,  mert  hallották,  hogy milyen csodálatos 

Read More »