Horváth István Sándor »

Napi evangélium – Szerda, Árpád-házi Szent Margit

Napi evangélium – Szerda, Árpád-házi Szent Margit

Méry János január 18, 2017 Napi evangélium – Szerda, Árpád-házi Szent Margit bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus a  következő példabeszédet mondta tanítványainak:  A mennyek országa  olyan, mint  az a  tíz szűz,  akik vették  lámpáikat,  és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak.  A balgák fogták  a

Read More »
Napi evangélium – január 17. – Kedd

Napi evangélium – január 17. – Kedd

Méry János január 17, 2017 Napi evangélium – január 17. – Kedd bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai  útközben tépdesni kezdték a kalászokat.  Ezért a farizeusok megszólították:  „Nézd, olyat tesznek  szombaton,  amit  nem szabad!”  Jézus  ezt  felelte  nekik: „Sohasem olvastátok, mit tett  Dávid, amikor társaival

Read More »
Napi evangélium – január 16. hétfő

Napi evangélium – január 16. hétfő

Méry János január 16, 2017 Napi evangélium – január 16. hétfő bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben  Keresztelő János tanítványai  és a farizeusok  böjtöltek. Ezért néhányan odamentek  Jézushoz és  megkérdezték tőle:  „Miért van  az, hogy Keresztelő Jánosnak  és a  farizeusoknak a  tanítványai böjtölnek,  a tieid meg  nem  böjtölnek?”  Jézus így 

Read More »
Napi evangélium – január 14. – Szombat

Napi evangélium – január 14. – Szombat

Méry János január 14, 2017 Napi evangélium – január 14. – Szombat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára.  Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította  őket. Amint Jézus elhaladt a  vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki:    „Kövess

Read More »
Napi evangélium január 13. – Péntek

Napi evangélium január 13. – Péntek

Méry János január 13, 2017 Napi evangélium január 13. – Péntek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Néhány nap múlva Jézus visszatért  Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a  híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze,  hogy még az ajtó előtti téren  sem fértek el; ő  pedig hirdette  nekik az  igét. Közben  odahoztak hozzá  egy bénát. Négyen

Read More »
Napi evangélium – január 12. csütörtök

Napi evangélium – január 12. csütörtök

Méry János január 12, 2017 Napi evangélium – január 12. csütörtök bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben  egy leprás jött  Jézushoz. Térdre borult  előtte, és  így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta  kezét,  megérintette,  és azt  mondta  neki:  „Akarom! Tisztulj meg!”  Erre  rögtön  elmúlt 

Read More »
Napi evangélium – január 11. – Szerda

Napi evangélium – január 11. – Szerda

Méry János január 11, 2017 Napi evangélium – január 11. – Szerda bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába.  Simon anyósa  lázas betegen  feküdt. Mindjárt  szóltak  is Jézusnak. Jézus odament  hozzá, megfogta  a kezét,  és fölsegítette.  Erre megszűnt a láza, és szolgált

Read More »
Napi evangélium – január 10. – Kedd

Napi evangélium – január 10. – Kedd

Méry János január 10, 2017 Napi evangélium – január 10. – Kedd bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon  csodálkozott tanításán,  mert  úgy tanította  őket,  mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit  megszállt a  tisztátalan

Read More »
Napi evangélium – január 9.

Napi evangélium – január 9.

Méry János január 9, 2017 Napi evangélium – január 9. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Miután Keresztelő Jánost  elfogták, Jézus Galileába  ment, és hirdette az (Isten országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az  Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon

Read More »
Napi evangélium – január 8. – Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése

Napi evangélium – január 8. – Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése

Méry János január 8, 2017 Napi evangélium – január 8. – Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben: Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé  Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála.  János azonban  tiltakozott: „Neked  kellene megkeresztelned engem,  és  te jössz  hozzám?”  Jézus azonban  így  szólt: „Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy

Read More »