Jézus »

Napi evangélium – január 23. – Hétfő

Napi evangélium – január 23. – Hétfő

Méry János január 23, 2017 Napi evangélium – január 23. – Hétfő bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Egy  alkalommal  Jeruzsálemből  írástudók  jöttek  (Kafarnaumba),  és  azt híresztelték Jézusról:  „Belzebub  szállta  meg”,  és:  „A  gonosz  lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az  ördögöket.” Ám ő magához hívta  őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan  űzhetné ki a sátán

Read More »
Napi evangélium – január 22. – Évközi 3. vasárnap

Napi evangélium – január 22. – Évközi 3. vasárnap

Méry János január 22, 2017 Napi evangélium – január 22. – Évközi 3. vasárnap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor Jézus  meghallotta,  hogy (Keresztelő)  Jánost  fogságba  vetették, visszatért Galileába. Elhagyta  Názáretet, és  a tengerparti  Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán

Read More »
Napi evangélium – január 21. – Szombat

Napi evangélium – január 21. – Szombat

Méry János január 21, 2017 Napi evangélium – január 21. – Szombat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus  az  apostolok  kiválasztása  után  tanítványaival  együtt  hazatért (Kafarnaumba, Péter  házába).  Ott  azonnal  nagy  tömeg  verődött  össze, úgyhogy még  evésre  sem volt  idejük.  Amikor rokonai  ezt  meghallották, elindultak, hogy  erőnek erejével  magukkal vigyék,  mert az  volt

Read More »
Napi evangélium – január 20. – Péntek

Napi evangélium – január 20. – Péntek

Méry János január 20, 2017 Napi evangélium – január 20. – Péntek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az  időben  Jézus  fölment  egy hegyre,  és  magához  hívta,  akiket kiválasztott. És ők  csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt  választott ki,  hogy vele tartsanak, és hirdessék  az igét. Hatalmat is  adott nekik a  betegek gyógyítására és az  ördögűzésre. A

Read More »
Napi evangélium – január 19. – Csütörtök

Napi evangélium – január 19. – Csütörtök

Méry János január 19, 2017 Napi evangélium – január 19. – Csütörtök bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban   az   időben   tanítványaival    együtt   Jézus   visszavonult    a Genezáreti-tóhoz.  Nagy  tömeg   követte  Galileából.   Sőt Júdeából   és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és  Szidon környékéről is  nagy  sokaság  csatlakozott hozzá,  mert  hallották,  hogy milyen csodálatos 

Read More »
Napi evangélium – Szerda, Árpád-házi Szent Margit

Napi evangélium – Szerda, Árpád-házi Szent Margit

Méry János január 18, 2017 Napi evangélium – Szerda, Árpád-házi Szent Margit bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus a  következő példabeszédet mondta tanítványainak:  A mennyek országa  olyan, mint  az a  tíz szűz,  akik vették  lámpáikat,  és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak.  A balgák fogták  a

Read More »
Napi evangélium – január 17. – Kedd

Napi evangélium – január 17. – Kedd

Méry János január 17, 2017 Napi evangélium – január 17. – Kedd bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai  útközben tépdesni kezdték a kalászokat.  Ezért a farizeusok megszólították:  „Nézd, olyat tesznek  szombaton,  amit  nem szabad!”  Jézus  ezt  felelte  nekik: „Sohasem olvastátok, mit tett  Dávid, amikor társaival

Read More »
Napi evangélium – január 16. hétfő

Napi evangélium – január 16. hétfő

Méry János január 16, 2017 Napi evangélium – január 16. hétfő bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben  Keresztelő János tanítványai  és a farizeusok  böjtöltek. Ezért néhányan odamentek  Jézushoz és  megkérdezték tőle:  „Miért van  az, hogy Keresztelő Jánosnak  és a  farizeusoknak a  tanítványai böjtölnek,  a tieid meg  nem  böjtölnek?”  Jézus így 

Read More »
Napi evangélium – január 15. – Évközi 2. vasárnap

Napi evangélium – január 15. – Évközi 2. vasárnap

Méry János január 15, 2017 Napi evangélium – január 15. – Évközi 2. vasárnap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az  időben: Amikor  János látta,  hogy Jézus  közeledik feléje,  így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről én azt mondtam: Utánam  jön egy férfi,  aki megelőz engem,  mert előbb 

Read More »
Napi evangélium – január 14. – Szombat

Napi evangélium – január 14. – Szombat

Méry János január 14, 2017 Napi evangélium – január 14. – Szombat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára.  Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította  őket. Amint Jézus elhaladt a  vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki:    „Kövess

Read More »