Jézus »

Napi evangélium január 13. – Péntek

Napi evangélium január 13. – Péntek

Méry János január 13, 2017 Napi evangélium január 13. – Péntek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Néhány nap múlva Jézus visszatért  Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a  híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze,  hogy még az ajtó előtti téren  sem fértek el; ő  pedig hirdette  nekik az  igét. Közben  odahoztak hozzá  egy bénát. Négyen

Read More »
Napi evangélium – január 12. csütörtök

Napi evangélium – január 12. csütörtök

Méry János január 12, 2017 Napi evangélium – január 12. csütörtök bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben  egy leprás jött  Jézushoz. Térdre borult  előtte, és  így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta  kezét,  megérintette,  és azt  mondta  neki:  „Akarom! Tisztulj meg!”  Erre  rögtön  elmúlt 

Read More »
Napi evangélium – január 11. – Szerda

Napi evangélium – január 11. – Szerda

Méry János január 11, 2017 Napi evangélium – január 11. – Szerda bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába.  Simon anyósa  lázas betegen  feküdt. Mindjárt  szóltak  is Jézusnak. Jézus odament  hozzá, megfogta  a kezét,  és fölsegítette.  Erre megszűnt a láza, és szolgált

Read More »
Napi evangélium – január 10. – Kedd

Napi evangélium – január 10. – Kedd

Méry János január 10, 2017 Napi evangélium – január 10. – Kedd bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon  csodálkozott tanításán,  mert  úgy tanította  őket,  mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit  megszállt a  tisztátalan

Read More »
Napi evangélium – január 9.

Napi evangélium – január 9.

Méry János január 9, 2017 Napi evangélium – január 9. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Miután Keresztelő Jánost  elfogták, Jézus Galileába  ment, és hirdette az (Isten országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az  Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon

Read More »
Napi evangélium – január 8. – Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése

Napi evangélium – január 8. – Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése

Méry János január 8, 2017 Napi evangélium – január 8. – Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben: Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé  Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála.  János azonban  tiltakozott: „Neked  kellene megkeresztelned engem,  és  te jössz  hozzám?”  Jézus azonban  így  szólt: „Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy

Read More »
Napi evangélium – január 7. szombat

Napi evangélium – január 7. szombat

Méry János január 7, 2017 Napi evangélium – január 7. szombat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor Jézus  meghallotta,  hogy (Keresztelő)  Jánost  fogságba  vetették, visszatért Galileába. Elhagyta  Názáretet, és  a tengerparti  Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: „Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán

Read More »
Napi evangélium – január 6.

Napi evangélium – január 6.

Méry János január 6, 2017 Napi evangélium – január 6. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor Heródes király  idejében Jézus megszületett  a judeai  Betlehemben,    íme, napkeletről bölcsek  jöttek Jeruzsálembe, és  tudakolták: „Hol van  a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk,  hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta  ezt Heródes  király és  megrémült,

Read More »
Napi evangélium – január 5. – Csütörtök

Napi evangélium – január 5. – Csütörtök

Méry János január 5, 2017 Napi evangélium – január 5. – Csütörtök bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az  időben, amikor  Jézus Galileába  készült, találkozott  Fülöppel.    „Kövess engem!” –  mondta neki. Fülöp  Betszaidából származott, András  és Péter   városából.   Amikor   találkozott   Nátánáellel,   közölte   vele: „Megtaláltuk, akiről  Mózes törvénye  és a  próféták szólnak:  a 

Read More »
Napi evangélium – január 4. – Szerda

Napi evangélium – január 4. – Szerda

Méry János január 4, 2017 Napi evangélium – január 4. – Szerda bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és  mihelyt meglátta  Jézust,  amint  közeledett,  így  szólt:  „Nézzétek,  az   Isten Báránya!” Két tanítványa  hallotta, hogy  (János) ezt  mondta, és  követni kezdte  Jézust.   Amikor  Jézus   megfordult,  s   látta, 

Read More »